Türkiye'de Vulcan

Tel.: 0312 484 59 47

Vulcan Descaler

Vulcan Teknolojisi


Elektronik kireç koruma sistemi nasıl çalışır?


vulcan technology

Vulcan çevre dostu bir su arıtma çözümüdür. Tuz veya kimyasal madde ilavesi olmadan çalışır. Vulcan, kireç kristallerinin fiziksel özelliklerini değiştirerek çalışır. Bu değişim kireç kristallerinin biraraya gelmesini önler. Vulcan su tesisat borularının üzerine monte edilir ve doğrudan çalışabilmesi için suyla teması gerekmez.

Vulcan'ın mikro-çip bilgisayarı; elektronik sistemi denetleyip, Vulcan-İmpuls-Teknolojisini oluşturur. Bu elektronik vurular ( impuls) boru etrafına sarılmış olan iki vuru şeridine iletilir. Bu iki vuru şeridi elektronik bir alan oluşturarak suyun içerisindeki sıvı kalsiyum kristallerinin yapısını değiştirir.
 before and after using Vulcan
Boru içinde kireç birikimlerinivulcan effect before and after
Soğutma kuleleri icin uygulama
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Kireç ve paslanmadan kaynaklanan tipik problemler

Boru hatları içerisindeki kireç oluşumu ve birikmesi; ısıtma elemanları veya pahalı makineler üzerinde pek çok sorun oluşturabilir:
  • Boru sistemlerini bloke eder
  • Yüzeyleri matlaştırır
  • Mekanik arızalara neden olur
  • Isıtma maliyetlerini yükseltir
  • Kireç birikmesi sorunu pahalı temizlik gerektirir
  • Pas birikimi boruları aşındırır
Eğer kireç oluşumu problemlerini ciddi bir şekilde engellemezseniz, bu oluşum sistemlerinize daha fazla zarar verecektir. Bu istenmeyen durum boru sistemlerinin değişimine ve ekipman yenilenmelerine neden olabilir.
 

scale problems


scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Vulcan’ın 3 etkisi


1. Vulcan boru ve aletler üzerindeki kireç oluşumunu durdurur

Vulcan su arıtma sistemi kullanılmadığında, sudaki kireç parçacıkları; yapışkan kristalleri oluştururlar ve daha sonra katı kireç tortuları biriktirirler. Vulcan İmpuls Teknolojisi; doğal elektroforez etkisini kullanarak kalsiyum ve magnezyum kristallerinin yapısını değiştirir. Kristaller daha düzgün ve çubuk şeklinde olur ve de birbirleri üzerinde toplanma eğilimi kaybolur. Ne kadar çok çubuk şeklinde kristaller oluşturulursa, kireç oluşumunu önlemenin olumlu etkisi o denli güçlü olur. Kireç şimdi ince toz halinde; su ile sürüklenip, kolayca uzaklaştırılır.

 


Vulcan Technology against scale
     
   
     
vulcan descaler    
     

2. Vulcan boru sisteminizi sağlıklı hale getirir

Vulcan, boru şebekesini yeni kabuklaşmalara karşı korur. Vulcan sayesinde, doğal kireç çözme sürecine sadece mevcut kabukların ortadan kaldırılması işinde görev düşer. Yeni kabuklaşmaların meydana gelmemesi ve kireç çözme reaksiyonun sadece mevcut kireç tabakaları üzerine yoğunlaşması sebebiyle; borular zaman içerisinde temizlenir. Karbonik asit sadece kireç tabakasının üzerinde oluşmuş bir başka kireç tabakasını çözebileceğinden, boru iç yüzeyinde her zaman için ince bir koruyucu katman kalacaktır.

Vulcan Processes

 


Vulcan Technology
     
vulcan descaler    

3. Pas ve korozyona karşı koruma sağlar

Boru, agresif karakterde sert bir suyla temas ettiği zaman oksitlenme gerçekleşir. Bu durum özellikle bakır, demir veya galvanize demirden imal edilmiş borularda görülür. Paslanma ve oksidasyonun sebep olduğu bu zarar; boru yüzeyini çok ciddi bir biçimde etkiler ve korozyona sebep olur.

Vulcan-İmpuls-Teknolojisi kontrollü bir elektroforez üretir ve bu proses koruyucu bir metal-karbonat tabakası oluşturur. Bu tabaka boru malzemesine göre bakır-karbonat, demir-karbonat veya çinko-karbonattan oluşabilir ve tüm serbest yüzeyler üzerine yerleşir. Vulcan ayrıca yükseltgenme-indirgenme potansiyelini (ORP) azaltır. Bu su içinde diğer maddeler ile çözünen oksijen arasındaki reaksiyonu zayıflatır. Dolayısıyla, paslanma süreci minimize edilir.

 
Vulcan Protective Layer

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint